Ús de Cookies

El terme cookies s’utilitza per referir-se a uns arxius de text que un lloc web transfereix al disc dur de l’ordinador de l’usuari que està navegant, per registrar informació sobre les seves visites a una pàgina web o a una zona concreta de la mateixa.

Els cookies faciliten la navegació per les webs, ja que emmagatzemen les preferències dels usuaris mentre estan en un web. Per aquest motiu, els cookies ens permeten personalitzar les pàgines del web per acostar-nos a les necessitats i interessos dels nostres usuaris.

L’ús de cookies és comuna i completament inofensiu, encara que convé tenir en compte el següent:

  1. Les pàgines web de l’EPRTVIB no utilitzen cookies per aconseguir de l’ordinador de l’usuari dades personalment identificadors.
  2. La majoria dels navegadors estan configurats per acceptar cookies, encara que l’usuari sempre té l’opció de reconfigurar el navegador per bloquejar-los completament o perquè l’avisi de la recepció d’aquests. No obstant, és possible que si es desactivar aquests cookies no es puguin utilitzar algunes àrees de les pàgines i altres deixin de funcionar adequadament.
  3. El mètode per desactivar els cookies dependrà del navegador utilitzat.