Submit Entry
josep riera genovard
Category:  Patrimoni
Petra

La única sastreria de Petra, on surt el fundador amb els seus alumnes i ajudants a l’any 1960.

baltasar calafat capo
Category:  Costums
Petra

El sogre d’en Baltasar fent d’actor a l’obra “S’Aigua de Pluja” a l’any 1957

esperanca riera genovard
Category:  Retrats
Petra

La padrina de n’Esperança amb un amic, el fundador del bar C’an Salom, a l’any 1930.

joan forteza galmes
Category:  Retrats
Petra

Els pares d’en Joan curtint la pell de bé a l’any 1951.

joan frontera tarongi
Category:  Retrats
Petra

En Joan i en Toni quan eren fadrins amb el mobilette a l’any 1960.

margalida riutort lliteres
Category:  Retrats
Petra

Na Margalida de Son Canals quan tenia vint anys, a l’any 1950.

joan binimelis truyols
Category:  Retrats
Petra

En Joan de Son Frare, quan feia la mili a l’any 1950.

joan bonin valls
Category:  Patrimoni
Petra
       
francisca binimelis riutort
Category:  Retrats
Petra

Na Francisca quan tenia vuit anys amb un Bon Jesus als braços per Nadal de l’any 1965.

...10...1819202122...304050...