Submit Entry
pedro bestard martinez
Category:  Costums
Marratxí

Misa de la Mare de Deu de Lurdes a can Canyar el 17 de febrer de 1929 on surt na Catalina Canyellas padrina d’en Pedro.

antonia creus canyellas
Category:  Retrats
Marratxí

Beneta del forn,Rosa, Leonor i n’Antònia de Pòrtol als anys 30.

katia vila carbonell
Category:  Retrats
Marratxí

Na Francisca Vinent padrina de na Katia el dia de la seva comunió a 1926.

paquita carbonell vinent
Category:  Retrats
Marratxí

En Jaume i na Jaumeta de can Manyoles el dia de les seves noces als anys 40.

bartolome serra mascaro
Category:  Retrats
Marratxí

Els pares d’en Tomeu, En Pere i na Catalina passejant per un carrer de palma a finals dels anys 30.

francisca serra mascaro
Category:  Retrats
Marratxí

La Família de can Roca any 1915.

maria magdalena llompart borras
Category:  Retrats
Marratxí

Na Maria Borrás amb 1 any, la mare de na Maria.

jose maria amoros llompart
Category:  Retrats
Marratxí

N’Albert Borrás, besavi d’en Jose Maria el dia de les seves noces als anys 20.

rosa llompart borras
Category:  Retrats
Marratxí

Nuria Borrás, mare de na Rosa Llompart hostessa a Iberia a l’any 1952.