Submit Entry
magdalena mestre vich
Category:  Costums
Campanet

Festes de Sa Pobla els anys 30, equip de futbol “els Àguiles” a les festes del romiatge

miquel colom bennasa
Category:  Costums
Campanet

En Tomeu Colom i en Miquel Colom fent feina a la ferreria els anys 50.

joana aina ordines joan
Category:  Costums
Campanet

La padrina de na Joana Aina, na Margalida Amengual, vestida de pagesa a una terrassa de Campanet.

magdalena gual reines
Category:  Costums
Campanet

Na Magdalena i la seva germana gran,Maria, el 1962, vestides de pageses a “Los Molinos” un restaurant de celebracions.

margarita amengual bisquerra
Category:  Costums
Campanet

Inauguració de les Coves de Campanet 1948. La Revetlla Campanetera a la festa d’inauguració de les coves. Fotògraf Geroni Joan.

catalina campins frau
Category:  Costums
Palma

Les monges de clausura fent els palmells de pasqua en els anys 50

juan carles bonnin binimelis
Category:  Costums
Petra

En Guiem Riutort Perelló, repadrí d’en Joan Carles, quan treballava amb els seus companys, a la bodega de vi del Celler de Son Caló.

joana m ordf riera genovard
Category:  Costums
Petra

En Miquel, el sastre de Petra fent una obra de teatre, al centre La catòlica de Petra, a l’any 1955.

baltasar calafat capo
Category:  Costums
Petra

El sogre d’en Baltasar fent d’actor a l’obra “S’Aigua de Pluja” a l’any 1957

12345...1020...