rosa llompart borras
60
Vota-la

Rosa Llompart Borrás

Marratxí
Retrats

Nuria Borrás, mare de na Rosa Llompart hostessa a Iberia a l'any 1952.