rafel pons cirer

Rafel Pons Cirer

Santa Maria
Retrats

Les dues germanes, na Francisca i na Bàrbara als anys 1890.