petra riera nicolau

Petra Riera Nicolau

Vilafranca
Retrats

Any 1930 la repadrina de na Petra Riera amb dues germanes.