nofre alba rotger

Nofre Alba Rotger

Lloseta
Patrimoni

En Nofre tallant els cabells a un client, en els baixos del Bar Bestard, on tenien la barberia, 1961.