mateu blanco barcelo

Mateu Blanco Barceló

Vilafranca
Retrats

Na Magdalena Barretes amb els seus pares any 1958.