maria ordines rigo

Maria Ordines Rigo

Santa Maria
Retrats

Dia de noces, 6 de febrer de 1940 en Jaume i na Damiana, pares de na Maria