maria magdalena aloy colmillo
73
Vota-la

Maria Magdalena Aloy Colmillo

Binissalem
Patrimoni

1945 el seu homo en el port de Maó, Menorca.