maria alomar gelabert

Maria Alomar Gelabert

Sineu
Retrats

Na Catalina Comes Pons, la tia d'en Tomeu Comes, l'home de na Maria, els anys 20.