margarita amengual bisquerra

Margarita Amengual Bisquerra

Campanet
Costums

Inauguració de les Coves de Campanet 1948. La Revetlla Campanetera a la festa d'inauguració de les coves. Fotògraf Geroni Joan.