margalida coll ramon

Margalida Coll Ramon

Lloseta
Retrats

Els sogres de na Margalida, en Miquel Bestard i na Francisca Bestard, el dia de les seves noces, a l'any 1943.