magdalena mestre vich

Magdalena Mestre Vich

Campanet
Costums

Festes de Sa Pobla els anys 30, equip de futbol “els Àguiles” a les festes del romiatge