magdalena gual reines

Magdalena Gual Reinés

Campanet
Costums

Na Magdalena i la seva germana gran,Maria, el 1962, vestides de pageses a “Los Molinos” un restaurant de celebracions.