julia ferrera ferragut cirer

Juliá Ferrera Ferragut Cirer

Sencelles
Retrats

En Juliá Ferrera , amb 5 anys amb el retrat escolar a ca ses monges el 1940.