jose maria amoros llompart

Jose Maria Amorós Llompart

Marratxí
Retrats

N'Albert Borrás, besavi d'en Jose Maria el dia de les seves noces als anys 20.