jordi barcelo rossello

Jordi Barceló Rosselló

Vilafranca
Costums

El grup de Mallorquins d'esquerra a dreta: en Miquel Pentina, Gori Rossello, Salvador Bisbal, en Toni Gili i en Tomeu Penya.