joana m ordf riera genovard

Joana Mª Riera Genovard

Petra
Costums

En Miquel, el sastre de Petra fent una obra de teatre, al centre La catòlica de Petra, a l'any 1955.