joana aina ordines joan

Joana Aina Ordines Joan

Campanet
Costums

La padrina de na Joana Aina, na Margalida Amengual, vestida de pagesa a una terrassa de Campanet.