joan torello llompart

Joan Torelló Llompart

Sineu
Retrats

La padrina d'en Joan Torelló, na Catalina de Selva, a principis del 1900.