joan frontera tarongi

Joan Frontera Tarongí

Petra
Retrats

En Joan i en Toni quan eren fadrins amb el mobilette a l'any 1960.