joan binimelis truyols

Joan Binimelis Truyols

Petra
Retrats

En Joan de Son Frare, quan feia la mili a l'any 1950.