jesus riera sanso

Jesús Riera Sansó

Petra
Patrimoni

Escola vella on ara és l'ajuntament on surt el padrí d'en Jesus a l'any 1935.