francisco lorento lidor

Francisco Lorento Lidor

Lloseta
Retrats

L'escola privada Vicari Soler a Lloseta, any 1950 on surt en Francisco amb els seus companys.