francisca gelabert oliver

Francisca Gelabert Oliver

Sineu
Costums

Na Francisca i el seu germà Joan, quan eren petits el 1935, el dia de Carnestoltes a Sineu, vestits de senyors antics majors.