francisca binimelis riutort

Francisca Binimelis Riutort

Petra
Retrats

Na Francisca quan tenia vuit anys amb un Bon Jesus als braços per Nadal de l'any 1965.