esperanca riera genovard

Esperança Riera Genovard

Petra
Retrats

La padrina de n'Esperança amb un amic, el fundador del bar C'an Salom, a l'any 1930.