cati llabres barrera

Cati Llabrés Barrera

Marratxí
Costums

En José na Maria i la seva germana, i el seu cunyat prenent una xocolatada típica de Nadal, any 1959.