catalina costa amengual

Catalina Costa Amengual

Sineu
Retrats

Els pares de na Catalina Costa Amengual el dia de les seces noces el 1959