baltasar calafat capo

Baltasar Calafat Capó

Petra
Costums

El sogre d'en Baltasar fent d'actor a l'obra "S'Aigua de Pluja" a l'any 1957