apoloni torrens bauza

Apoloni Torrens Bauzà

Petra
Patrimoni

L'Abeurador de Petra a principis del 1900, ara conegut com el brollador .