antonio rodriguez gimenez

Antonio Rodriguez Giménez

Lloseta
Retrats

Comunió  Antoni a Granada en els anys 1960.