antonia maria ramon coll

Antònia Maria Ramon Coll

Lloseta
Patrimoni

Bar Toni, on surt l'amo als anys 60, uns dels primers bars de joves al poble.