aina catalina segura pou

Aina Catalina Segura Pou

Lloseta
Retrats

Els pares de N'Aina al carrer Son Batle a Lloseta , anys 1960.